De gastouder en ouder(s) van het opvangkind komen een bedrag per uur overeen. Velizo adviseert een uurtarief van € 5,75 per kind (niveau 2017) als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, en afhankelijk of deze prijs inclusief of exclusief voeding, luiers en andere benodigdheden is.

Als de opvang plaatsvindt bij de kinderen thuis, ligt het adviestarief hoger. Via de Kinderopvangtoeslag wordt er door de Belastingdienst een vergoeding toegekend over max. € 5,75 voor 2017 (werkelijke hoogte afhankelijk van uw inkomen). Alles wat boven dit bedrag uitkomt, wordt niet meegenomen bij de bepaling van Kinderopvangtoeslag (incl. bureaukosten).

Hoeveel Kinderopvangtoeslag u kunt verwachten kunt u berekenen via de Belastingdienst of neem contact op met Gastouderbureau Velizo.
Opvang thuis is een officiële vorm van kinderopvang. De overheid heeft er veel baat bij dat familie en vrienden op kinderen passen zodat de ouders kunnen werken. Daar draagt het Rijk dus ook graag aan bij. In ruil daarvoor stellen ze wel een aantal eisen aan de opvanglocatie (in de vorm van een verplichte Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid) en een paar duidelijke criteria/eisen voor gastouders (zoals bv. de opleidingseis MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, en EHBO voor Kinderen).
Het Rijk kan uiteraard alleen iets bijdragen als er daadwerkelijke kosten zijn. In dit geval: oma krijgt een vergoeding. Wil oma er niets voor hebben, dan zou ze kunnen overwegen om het geld dat ze ontvangt, te storten op een spaarrekening van de kleinkinderen. Dat kan tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel is het zo dat het geld dat ze verdient met het oppassen door de Belastingdienst wordt gezien als inkomen uit arbeid. Het zou kunnen dat ze daar inkomstenbelasting over moet afdragen. Oma kan bijvoorbeeld ook het bedrag teruggeven dat jullie haar betalen, minus het bedrag dat ze moet afdragen.
Wanneer door toedoen van de gastouder schade ontstaat tijdens oppaswerkzaamheden, dan kan dat niet worden verhaald op de persoonlijke WA-verzekering van de gastouder. Een WA-verzekering keert enkel uit als de schade is ontstaan in privé tijd.

Dit kan worden ondervangen door de gastouder een aanvullende verzekering af te laten sluiten. Velizo heeft voor al haar aangesloten gastouders een overkoepelende (secundaire) WA verzekering afgesloten met een dekking tot € 2.500.000 met een eigen risico van € 100.
- Administratieve ondersteuning op gebied van contracten, facturen, aanvraag Kinderopvangtoeslag, etc.
- Lagere tarieven dan de reguliere gastouderbureaus
- Hulp bij uitvoeren van Risico-Inventarisatie
- Beschikking over documentatie zoals Protocol Kindermishandeling, Protocol Veiligheid, Klachtenregelement, Pedagogische beleidsplan, etc.
- Kassiersfunctie bij betaling van vraagouder aan gastouder
- Goede bereikbaarheid ook ’s avonds en in het weekend indien gewenst
- Korting op deelname aan cursussen (bv Eerste Hulp aan Kinderen)
- Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor alle kinderen die via Gastouderbureau Velizo opgevangen worden.
Overstappen naar Gastouderbureau Velizo gaat heel makkelijk. Overstappen is mogelijk met of zonder gastouder. Stapt u over zónder gastouder, dan zoekt Gastouderbureau Velizo een gastouder bij u in de buurt. Stapt u over mét gastouder, dan stelt Velizo de contracten voor u op en regelt alle administratieve rompslomp. Wel dient u zelf op te zeggen bij het huidige gastouderbureau met inachtneming van de opzegtermijn.

De 6 voordelen van Velizo zijn:
1- Geen bemiddelingskosten
2- Lagere tarieven dan de reguliere gastouderbureaus
3- Eenvoudige, heldere facturen met automatische incasso, dus u hoeft niet elke maand een bedrag over te maken en u betaalt nooit te laat
4- Kassiersfunctie bij betalingen van vraagouder aan gastouder
5- Vakkundige Risico-Inventarisatie, bemiddeling en regelmatige evaluaties
6- Korting op deelname aan cursussen (bv. Eerste Hulp aan Kinderen).

Staat uw vraag hier niet bij?


Hierboven vind u de meest gestelde vragen aan Velizo, maar uiteraard kan het zo zijn dat u een specifieke vraag heeft die op deze pagina niet beantwoord wordt en waarvoor u op onze website ook niet direct het antwoord vindt.

Neem dan gerust contact met ons op via mail of telefoon. We helpen u graag!
> Contact met Velizo