Wanneer door toedoen van de gastouder schade ontstaat tijdens oppaswerkzaamheden, dan kan dat niet worden verhaald op de persoonlijke WA-verzekering van de gastouder. Een WA-verzekering keert enkel uit als de schade is ontstaan in privé tijd. Dit kan worden ondervangen door de gastouder een aanvullende verzekering af te laten sluiten. Velizo heeft voor al haar aangesloten gastouders een overkoepelende (secundaire) WA verzekering afgesloten met een dekking tot € 2.500.000 met een eigen risico van € 100.
- Administratieve ondersteuning op gebied van contracten, facturen, aanvraag Kinderopvangtoeslag, etc. - Lagere tarieven dan de meeste gastouderbureaus - Hulp bij uitvoeren van Risico-inventarisatie - Beschikking over documentatie zoals Protocol Kindermishandeling, Protocol Veiligheid, Klachtenregelement, Pedagogische beleidsplan, etc. - Kassiersfunctie bij betaling van vraagouder aan gastouder - Goede bereikbaarheid ook ’s avonds en in het weekend - Korting op deelname aan cursussen (bv Eerste Hulp aan Kinderen) - Gratis aansprakelijkheidsverzekering voor alle kinderen die via Gastouderbureau Velizo opgevangen worden.
De gastouder en ouder(s) van het opvangkind komen een bedrag per uur overeen. Velizo adviseert een uurtarief van € 5,20 per kind als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, en afhankelijk of deze prijs inclusief of exclusief voeding, luiers en andere benodigdheden is. Als de opvang plaatsvindt bij de kinderen thuis, ligt het adviestarief hoger. Via de Kinderopvangtoeslag wordt er door de Belastingdienst een vergoeding toegekend over max. € 5,75 voor 2017 (werkelijke hoogte afhankelijk van uw inkomen). Alles wat boven dit bedrag uitkomt, wordt niet meegenomen bij de bepaling van Kinderopvangtoeslag (incl. bureaukosten). Hoeveel Kinderopvangtoeslag u kunt verwachten kunt u berekenen via de Belastingdienst of neem contact op met Gastouderbureau Velizo.
Wil je overstappen naar Gastouderbureau Velizo, dan is het belangrijk dat je schriftelijk opzegt bij je huidige gastouderbureau en je aanmeldt als gastouder bij Velizo. Houd daarbij het opzegtermijn bij je huidige bureau goed in de gaten. Sommige gastouderbureaus hebben er, net als Velizo, geen bezwaar tegen dat een gastouder met meerdere gastouderbureaus samenwerkt. Dit kun je nakijken in je contract met je huidige gastouderbureau.
De gastouder en een bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau doen samen jaarlijks een Risico-Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid van de oppaslocatie. Aan de hand van de checklist worden een aantal punten doorlopen op de opvanglokatie. Om oplossingen voor potentiële risico’s te vinden, zijn de documenten Gezondheidsmanagement en Veiligheidsmanagement te gebruiken. De Risico-Inventarisatie is op aanvraag verkrijgbaar voor de ouders van de opvangkinderen bij de betreffende gastouder.
Een gastouder moet bij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren bij Gastouderbureau Velizo, en ook voor alle op het opvangadres ingeschreven personen van 18 jaar of ouder. De aanvraag van de VOG moet door Gastouderbureau Velizo gebeuren. Heeft u al een VOG van ná 1 maart 2013 via een ander gastouderbureau? Dan kunt u zo overstappen naar Gastouderbureau Velizo, zonder dat er dan een nieuwe VOG aangevraagd hoeft te worden.
Met de ouder(s) van het opvangkindje kom je zelf een bedrag overeen. Velizo adviseert een uurtarief van € 5,75 per kind als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt. Als de opvang plaatsvindt bij de kinderen thuis, ligt het adviestarief hoger.
Opvang thuis is een officiële vorm van kinderopvang. De overheid heeft er veel baat bij dat familie en vrienden op kinderen passen zodat de ouders kunnen werken. Daar draagt het Rijk dus ook graag aan bij. In ruil daarvoor stellen ze wel een aantal eisen aan de opvanglocatie (in de vorm van een verplichte Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid) en een paar duidelijke criteria/eisen voor gastouders (zoals bv. de opleidingseis MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, en EHBO voor Kinderen). Het Rijk kan uiteraard alleen iets bijdragen als er daadwerkelijke kosten zijn. In dit geval: oma krijgt een vergoeding. Wil oma er niets voor hebben, dan zou ze kunnen overwegen om het geld dat ze ontvangt, te storten op een spaarrekening van de kleinkinderen. Dat kan tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel is het zo dat het geld dat ze verdient met het oppassen, door de Belastingdienst wordt gezien als inkomen uit arbeid. Het zou kunnen dat ze daar inkomstenbelasting over moet afdragen. Oma kan bijvoorbeeld ook het bedrag teruggeven dat jullie haar betalen, minus het bedrag dat ze moet afdragen.