Gastouderbureau Velizo

| Veiligheid | Liefdevol | Zorgzaam

Gastouderbureau Velizo is een landelijk werkend gastouderbureau.
Velizo staat voor Veiligheid, Liefde en Zorg, de kernwoorden waaruit onze visie is ontwikkeld.

“Gastouderbureau Velizo biedt verantwoorde en betrouwbare kinderopvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. ”

Bij Gastouderbureau Velizo hanteren we een persoonlijke en realistische manier van werken. We zijn flexibel waar het kan, rechtlijnig waar het moet en creëren zoveel mogelijk de ruimte voor de wensen van ouders en gastouders.

”iedere gastouder heeft een vaste medewerker.”

Meer weten over goede opvang van uw kinderen? Gastouder worden via ons gastouderbureau? Persoonlijk contact kan via

info@velizo.nl of bel ons op 015-3100725

Als ouder wil je uiteraard de beste opvang voor je kind. Een gastouder heeft veel persoonlijke aandacht voor de opvangkindjes. Maar wat is Gastouderopvang nou eigenlijk?

Je wilt gastouder worden en bent op zoek naar de mogelijkheden om in jouw wijk als gastouder aan de slag te gaan. Gastouderbureau Velizo kan je hierbij helpen!