De totale kosten van gastouderopvang bestaan uit de kosten voor de opvang door uw gastouder, en een maandelijkse vergoeding voor uw gastouderbureau. Dit zijn de bureaukosten.

Bij Velizo betaal je geen inschrijfkosten. Zodra de opvang daadwerkelijk start betalen vraagouders maandelijks een bedrag voor de afgenomen opvang. De vraagouder betaalt via het gastouderbureau de opvangkosten aan de gastouder.

Kosten voor gastouderopvang zijn vrijgesteld van BTW, wanneer voldaan wordt aan de wettelijke eisen. De vraagouder ontvangt maandelijks een gespecificeerde factuur.

Tarief van de gastouder

Gastouderbureau Velizo laat de bij haar aangesloten gastouders vrij om zelf hun eigen tarief te bepalen.
Dit is dan inclusief reguliere voeding (brood, melk, fruit, etc.), maar exclusief babyvoeding, luiers en speciale voeding bij ziekten of allergieën. Elke gastouder is vrij om naar eigen inzicht af te wijken van het adviestarief en met u een andere kostprijs overeen te komen.
De kosten gastouderopvang zijn vrijwel altijd lager dan de kosten bij een kinderdagverblijf.

Bureaukosten bij Velizo

Naast de vergoeding voor de gastouder, betaalt u ook altijd een maandelijkse vergoeding voor het gastouderbureau. Wat Velizo voor u verzorgd is altijd gelijk en niet afhankelijk van het aantal uren dat u kinderopvang afneemt.
Vandaar dat wij een vast bedrag per kind per maand hanteren.

Tarieven Gastouderbureau Velizo

Mogelijk vanaf  € 48,00 per maand.

Opvang aan huis (nanny) is ook mogelijk vanaf €65,00 bureaukosten per maand

Bureaukosten gelden per gezin bij dezelfde gastouder

N.B.: Het maandtarief van Gastouderbureau Velizo valt ook binnen de kosten gastouderopvang, en kunt u ook meenemen in uw aanvraag voor Kinderopvangtoeslag.

Het totale tarief (gemiddeld uurtarief) bestaat dus uit het tarief van de gastouder en het tarief van het bureau (verdeeld over het gemiddeld aantal uren per maand). Hier rekent de Belastingdienst mee voor de Kinderopvangtoeslag. Jaarlijks wordt door de overheid een nieuw maximum uurtarief voor de berekening van de kinderopvangtoeslag vastgesteld. Bijvoorbeeld in 2021 is het maximum uurtarief voor kinderopvangtoeslag €6,49. Zie voor het huidige maximum uurtarief de belastingdienst website.

Naast de reguliere activiteiten kan Gastouderbureau Velizo ook nog aanvullende service verlenen.

  • Administratieve afhandeling bij extra gastouder of extra opvanglocatie: €10,- per maand per gezin.
  • Vervangende opvang bij een andere gastouder: €10,- per keer/ per maand (mits beschikbaar en alleen indien de gastouder reeds bij Velizo is aangesloten).

Handig om te weten

Het is gangbaar dat de producten die niet door uw gastouder binnen het standaard uurtarief geleverd worden (bijvoorbeeld luiers of babyvoeding) door uzelf worden meegebracht. Soms is het mogelijk om ook dit door de gastouder te laten verzorgen, tegen een meerprijs.