Persoonlijk, flexibel, eerlijk, en betrouwbaar. Dat zijn de steekwoorden die de werkwijze van Gastouderbureau Velizo kenmerken.

Voor gastouderopvang is het verplicht om de opvang met tussenkomst van een gastouderbureau te laten verlopen. Maar er zijn verschillende gastouderbureaus in Nederland. Waarom zou u voor gastouderbureau Velizo kiezen?

Persoonlijk

Wij zijn een klein gastouderbureau waardoor persoonlijk contact goed mogelijk is en voor ons ook het meest wenselijk is. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat zowel ouders als gastouders goed kenbaar kunnen maken hoe zij de (bemiddelings)relatie het liefst zouden willen vormgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veel/weinig contact, het zelf kunnen bepalen van het gastoudertarief, het zelf kunnen vormgeven van het contract tussen gastouder en ouder.

Zowel de gastouder als de ouder hebben dezelfde persoonlijke (bemiddelings)medewerker die het vaste aanspreekpunt is en daardoor altijd op de hoogte is van de persoonlijke situatie. Onze bemiddelingsmedewerkers zijn al vele jaren werkzaam in het vak en hebben dan ook veel kennis en ervaring.

Flexibel

Wij als gastouderbureau Velizo proberen zo flexibel mogelijk te zijn. Zo ook in de vorm van de maandelijkse vergoedingen voor de gastouder en het gastouderbureau. In overleg is er veel mogelijk. Bijvoorbeeld vooraf betalen, achteraf betalen, per automatische incasso betalen, handmatig overboeken of via I-deal betalen. Op deze manier proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de ouder en de gastouder.

We hebben zowel gastouders die de opvang in eigen huis verzorgen als gastouders die de opvang in het huis van de ouders verzorgen in ons bestand opgenomen. Ook is het voor de ouder mogelijk om met meerdere gastouders een bemiddelingsrelatie aan te gaan of een vervangende gastouder te regelen.

Veilig en betrouwbaar

Voor de facturering maakt gastouderbureau Velizo gebruik van een geautomatiseerd systeem. Ook de gastouders en ouders kunnen middels dit systeem zien hoe de facturatie verloopt, is verlopen. De urenregistratie gaat digitaal via hetzelfde persoonlijke portaal waarbij ouders en gastouders zo gemakkelijk als mogelijk de uren kunnen invoeren en wel/niet goedkeuren. De benodigde en andere interessante documenten zijn zowel voor ouders als gastouders beschikbaar via dit portaal. Het persoonlijke portaal waar alles terug te vinden is, is toegankelijk via elk apparaat wat toegang heeft tot het internet.

We proberen altijd mee te denken met ouders en gastouders. Zo ook met betrekking tot de informatievoorziening. Wanneer er zaken veranderen t.a.v. de kinderopvang proberen we dit altijd te vertalen naar onze ouders en gastouders en de impact hiervan zo duidelijk als mogelijk te communiceren via de e-mail. Ook worden er per jaar meerdere nieuwsbrieven gemaakt waarin de belangrijkste wijzigingen (nogmaals) worden aangestipt, de ontwikkelingen achter de schermen van gastouderbureau Velizo in worden beschreven en handige tips of weetjes worden gedeeld. Verder proberen we onze gastouders zoveel als mogelijk te ontlasten door de formats aan te reiken die zij enkel hoeven aan te vullen (naar de persoonlijke situaties en omstandigheden), zodat zij zo gemakkelijk als mogelijk kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook helpen we gastouders met de inspecties van de GGD door het geven van adviezen of wanneer er problemen ontstaan hen bij te staan (bijvoorbeeld samen een zienswijze te schrijven of begeleiden om bepaalde competenties verder te ontwikkelen). Meerdere keren per jaar ontvangen gastouders ons inspiratieblad waarin bepaalde thema’s t.a.v. de opvang van kinderen en m.n. de ontwikkeling worden aangehaald en uitgediept. Ook organiseert Velizo webinars voor de gastouders om hen te helpen met de verplichte kennisonderdelen zoals het pedagogisch beleid en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar gelang de behoeften van de gastouders kunnen er ook webinars over andere interessante thema’s, intervisie of andere trainingen worden georganiseerd.

Eerlijk

We hopen met gastouderbureau Velizo ons steentje bij te dragen aan betrouwbare en kwalitatief goede kinderopvang in Nederland maar met de grootst mogelijke flexibiliteit zonder daarbij de persoonlijke relaties uit het oog te verliezen.

a. Geen bemiddelingskosten
b. Geen aanmeldkosten of inschrijfkosten
c. Meerdere mogelijkheden aangaande maandelijkse betalingen (vooraf/achteraf/automatisch incasso/ i-deal/ handmatig overboeken)
d. Vast bedrag per maand aan bureaukosten
e. Gastouders bepalen eigen uurtarief
f. Het contract tussen gastouder-ouders kan zelf vormgegeven worden (hoeft niet, desgewenst ondersteuning Velizo of standaardcontract mogelijk)
g. Professionele bemiddelingsmedewerkers met veel ervaring
h. Persoonlijke benadering en begeleiding mogelijk voor ouders en gastouders
i. Webinars worden georganiseerd voor gastouders (soms ook voor ouders)
j. Nieuwsbrieven en inspiratiebladen voor ouders en gastouders met handige informatie

We zetten ons als team met hart en ziel in en geloven erin dat dit de juiste ouders en gastouders aantrekt die hieraan willen meewerken.