Je denkt erover om gastouder te worden. Gastouderbureau Velizo is hét persoonlijke professionele gastouderbureau dat je op weg helpt!

Waarom wil je gastouder worden?

Trekken kinderen altijd naar jou toe en jij naar de kinderen? Zou je het leuk vinden om een groot deel van de dag voor (kleine) kinderen te zorgen? Wil je graag bijdragen aan de ontwikkeling en groei van kinderen? Wil je kleinschalige, huiselijke opvang bieden in je eigen huis of bij ouders thuis? Als je dan ook nog je pedagogische vaardigheden hierbij wil inzetten, is het zijn van een gastouder echt iets voor jou!

Maar met alleen de wil om gastouder te worden ben je er nog niet. Om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen zijn er ook een aantal wettelijke criteria waaraan je moet voldoen. Daarnaast stelt Gastouderbureau Velizo zelf ook nog enkele eisen, vanuit onze visie op een goede kinderopvang.

(Wettelijke) eisen om gastouder te worden

· Je bent minimaal 18 jaar.

· Je hebt een diploma behaald voor de opleiding MBO-2 Helpende (Zorg &) Welzijn, of hoger. In de regeling Wet Kinderopvang staan alle diploma’s die van toepassing zijn voor gastouders. N.B.: Er zijn enkele alternatieve opleidingen die je een (gedeeltelijke) vrijstelling kunnen geven.

· Je kan een recente Verklaring Omtrent Gedrag van jezelf overleggen en van alle op het opvangadres woonachtige personen van 18 jaar of ouder.

· Je hebt een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.

· Je hebt geen fysieke, mentale of verstandelijke beperkingen om kinderopvang te bieden.

· De opvanglocatie is volledig rookvrij. Dus ook de kamers waar de kinderen normaal gesproken niet komen en ook buiten de opvangtijden.

· Je houdt altijd zelf persoonlijk toezicht op de kinderen gedurende de opvang (noodsituaties uitgezonderd).

· Jouw opvanglocatie voldoet aan alle wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Aanvullende criteria van Gastouderbureau Velizo

Naast de wettelijke eisen waaraan je moet voldoen om gastouder te kunnen worden, stelt Gastouderbureau Velizo nog enkele aanvullende criteria in het belang van de kinderen en het contact met de vraagouders:

· Je hebt een vriendelijk karakter en je bent geduldig in de omgang met en opvoeding van kinderen.

· Je onderschrijft het Pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Velizo.

· Je kan je vinden in het beleid en de algemene voorwaarden van Gastouderbureau Velizo.

· Je bent in staat om met je vraagouders samen te werken met betrekking tot het kind en je respecteert de opvattingen van de vraagouders zolang deze niet schadelijk zijn voor het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind.

· Je geeft aan het einde van elke opvang-dag op gestructureerde wijze informatie aan de vraagouders over de activiteiten en het functioneren van het kind gedurende de opvang.

Wanneer je over voldoende praktijkervaring beschikt maar niet voldoet aan de opleidingseisen, kan je met de Diplomaroute bij het ROC Rivor ook zonder opleiding het vereiste diploma behalen.
Een diplomaroute bij het ROC Rivor verschilt van een reguliere opleiding. Je doet hierbij meteen het examen tot gastouder. Voor dit examen wordt niet iedereen toegelaten: Je wordt alleen toegelaten wanneer je voldoende praktijkervaring hebt. Wanneer je het examen tot gastouder behaalt, ontvang je een erkend mbo-niveau 2 diploma.

Zijn de bovenstaande punten allemaal van toepassing, of voldoe je binnenkort aan alle criteria? Dan willen we graag met je in contact komen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn, want waarschijnlijk kan je een hele goede gastouder worden!

Hierna begeleidt Gastouderbureau Velizo je graag met een registratie als gastouder in het Landelijk Register Kinderopvang en bemiddeling met ouders. Voor verdere informatie over gastouderopvang kan je altijd contact met ons opnemen!

Oma past op. Kan een oma ook een gastouder worden?

Opvang thuis is een officiële vorm van kinderopvang. De overheid heeft er veel baat bij dat familie en vrienden op kinderen passen zodat de ouders kunnen werken. Daar draagt het Rijk dus ook graag aan bij. In ruil daarvoor stellen ze wel een aantal eisen aan de opvanglocatie (in de vorm van een verplichte Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid) en een paar duidelijke criteria/eisen voor gastouders (zoals bv. de opleidingseis MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn, en EHBO voor Kinderen).

Het Rijk kan uiteraard alleen iets bijdragen als er daadwerkelijke kosten zijn. In dit geval: oma krijgt een vergoeding. Wil oma er niets voor hebben, dan zou ze kunnen overwegen om het geld dat ze ontvangt, te storten op een spaarrekening van de kleinkinderen. Dat kan tot een bepaald bedrag belastingvrij. Wel is het zo dat het geld dat ze verdient met het oppassen, door de Belastingdienst wordt gezien als inkomen uit arbeid. Het zou kunnen dat ze daar inkomstenbelasting over moet afdragen. Oma kan bijvoorbeeld ook het bedrag teruggeven dat jullie haar betalen, minus het bedrag dat ze moet afdragen.

Overstappen naar Velizo

Wil je overstappen naar Gastouderbureau Velizo, dan is het belangrijk dat je schriftelijk opzegt bij je huidige gastouderbureau en je aanmeldt als gastouder bij Velizo. Houd daarbij de opzegtermijn bij je huidige bureau goed in de gaten. Sommige gastouderbureaus hebben er, net als Velizo, geen bezwaar tegen dat een gastouder met meerdere gastouderbureaus samenwerkt. Dit kun je nakijken in je contract met je huidige gastouderbureau. We helpen je vervolgens verder met de overschrijving in het Personenregister kinderopvang en het Landelijk Register Kinderopvang.

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd contact met ons opnemen. Direct inschrijven bij Velizo kan ook.