Bij Gastouderbureau Velizo hanteren we een persoonlijke en realistische manier van werken. Flexibel waar het kan, rechtlijnig waar het moet en zoveel mogelijk de ruimte creëren voor de wensen van u als ouders.

  Gastouderzoeker

  Op zoek naar kinderopvang? Vul uw gegevens in en wij informeren u over de gastouders bij u in de buurt.

  Naam*

  Postcode*

  E-mail*
  We slaan uw gegevens op conform ons privacybeleid.

  Persoonlijke benadering


  Bij Gastouderbureau Velizo hanteren we een persoonlijke benadering. Doordat elke gastouder één vaste bemiddelingsmedewerkster heeft, kennen wij al onze gastouders goed en bent u als ouder ook bekend bij naam en niet als nummer.
  Wij erkennen het belang dat u hecht aan de opvang van uw kind, en we vinden het daarom ook belangrijk om de situatie bij elke gastouder goed te kennen.

  Onafhankelijke rol


  De gastouders waar Gastouderbureau Velizo voor bemiddelt, zijn zelfstandige onderneemster en niet in dienst bij Velizo. Hierdoor kunnen wij als Gastouderbureau beter onze rol uitvoeren als controlerend orgaan en daarmee u een eerlijk en onafhankelijk advies geven bij uw zoektocht naar de best passende gastouder voor uw kind.

  Geen standaard contracten voor iedereen


  Als ouder heeft u ongetwijfeld bepaalde wensen die u duidelijk met de gastouder wilt bespreken. Gastouderbureau Velizo laat u dan ook vrij om uw wensen met uw gastouder te bespreken en deze wensen op te nemen in het contract dat u afsluit met uw gastouder (zolang het mag binnen de richtlijnen van de wet- & regelgeving).
  Mocht u er niet uitkomen met uw gastouder over bepaalde wensen, dan kan Velizo daar uiteraard een bemiddelende rol bij spelen.

  Twee contracten


  Als u kinderopvang bij een gastouder gaat afnemen, dan zult u twee contracten afsluiten. Eén contract met uw gastouder, en één contract met Gastouderbureau Velizo.

  Een eerlijk tarief


  Gastouderbureau Velizo rekent een eerlijk tarief, dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Ongeacht van het aantal opvanguren betaalt u bij ons een vast bedrag per maand. Want of u nu één of vijf dagen per week kinderopvang nodig heeft per kind, onze werkzaamheden blijven hetzelfde.
  Kosten van gastouderopvang

  Geen overbodige werkzaamheden


  Er zijn gastouderbureaus die u voor allerlei werkzaamheden laten betalen die u net zo makkelijk ook zelf kunt doen. Denk bv. aan het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Bij Gastouderbureau Velizo nemen wij onze klanten serieus en dringen wij ons niet aan u op. We doen alleen de werkzaamheden die wij vanuit de wet- & regelgeving verplicht zijn te doen. Alle overige taken kunt u meestal zonder problemen zelf afhandelen. En heeft u onze hulp toch nodig, dan is dat uiteraard mogelijk.
  • Wat doet Velizo wél voor u?

  • Vrijblijvend aanbieden van een gastouder bij u in de buurt. Gratis en zonder verplichting tot inschrijving
  • Bemiddeling tussen u en uw gastouder
  • Het opstellen van de overeenkomsten en het aanpassen daarvan indien nodig
  • De Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid op het opvangadres van uw gastouder
  • Kassiersfunctie bij de maandelijkse betaling van u aan uw gastouder, zoals wettelijk vereist
  • Het aanbieden van relevante cursussen (bv. EHBO voor Kinderen) tegen gereduceerd tarief, voor zowel u als voor uw gastouder
  • Het aanleveren van een Jaaropgave voor t.b.v. de Belastingdienst
  • Jaarlijks een evaluatie van de opvang

  Maandelijkse betaling


  U ontvangt maandelijks één factuur van Gastouderbureau Velizo, waarin de kinderopvang vóóraf voor de komende maand wordt gefactureerd. Op de factuur staan twee (of meer) kosten: De opvangkosten per kind bij uw gastouder, en de maandelijkse bureaukosten voor Gastouderbureau Velizo. De factuur ontvangt u aan het einde van de voorgaande maand, en de betaling verloopt via automatische incasso. Het is wettelijk bepaald dat uw betaling aan de gastouder via een gastouderbureau moet verlopen, als u in aanmerking wilt komen voor Kinderopvangtoeslag.

  Elke maand een vast bedrag


  Om voor zowel u als voor de gastouder helder te hebben welk bedrag u maandelijks moet betalen, wordt er bij aanvang van de kinderopvang een vast maandbedrag bepaald. Als er in de loop van het jaar een wijziging komt in de genoten kinderopvang (omdat u incidenteel extra of juist minder kinderopvang heeft afgenomen), zal dit door Gastouderbureau Velizo worden bijgehouden en aan het einde van het jaar worden gecorrigeerd. Dat maakt het wel zo duidelijk, en weet u elke maand weer waar u aan toe bent.
  Lees ook de pagina over de urenregistratie voor meer info.

  Halfjaarlijkse bezoeken


  Onze bemiddelingmedewerksters bezoeken uw gastouder minimaal twee keer per jaar, waarbij minimaal één keer per jaar de uitgebreide Risico Inventarisatie en Evaluatie zal worden gedaan om te beoordelen of de opvanglocatie nog voldoet aan de wettelijke en wenselijke eisen. Als er om bepaalde redenen aanleiding is voor tussentijds bezoek, dan zal Gastouderbureau Velizo dat zo spoedig mogelijk inplannen.

  Bezoek door GGD


  ​Uw gastouder krijgt bij haar eerste registratie in het Landelijk Register Kinderopvang, en daarna steekproefsgewijs, de GGD op bezoek waarbij bepaalde controles worden gedaan. Dit gaat buiten Gastouderbureau Velizo om. Ook Gastouderbureau Velizo zelf wordt eens per jaar bezocht door de GGD.


  Persoonlijk, flexibel, eerlijk, veilig en betrouwbaar. Dat zijn de steekwoorden die de werkwijze van Gastouderbureau Velizo kenmerken.


  > Contact met Velizo