Bij Gastouderbureau Velizo hanteren we een persoonlijke en realistische manier van werken. Flexibel waar het kan, rechtlijnig waar het moet en zoveel mogelijk de ruimte creëren voor de wensen van u als ouders.

Persoonlijke benadering

Bij Gastouderbureau Velizo hanteren we een persoonlijke benadering. Doordat elke gastouder één vaste bemiddelingsmedewerkster heeft, kennen wij al onze gastouders goed en bent u als ouder ook bekend bij naam en niet als nummer.
Wij erkennen het belang dat u hecht aan de opvang van uw kind, en we vinden het daarom ook belangrijk om de situatie bij elke gastouder goed te kennen.

Onafhankelijke rol

De gastouders waar Gastouderbureau Velizo voor bemiddelt, zijn zelfstandige onderneemster en niet in dienst bij Velizo. Hierdoor kunnen wij als Gastouderbureau beter onze rol uitvoeren als controlerend orgaan en daarmee u een eerlijk en onafhankelijk advies geven bij uw zoektocht naar de best passende gastouder voor uw kind.

Geen standaard contracten voor iedereen

Als u kinderopvang bij een gastouder gaat afnemen, dan zult u twee contracten afsluiten. Eén contract met uw gastouder, en één contract met Gastouderbureau Velizo. Als ouder heeft u ongetwijfeld bepaalde wensen die u duidelijk met de gastouder wilt bespreken. Gastouderbureau Velizo laat u dan ook vrij om uw wensen met uw gastouder te bespreken en deze wensen op te nemen in het contract dat u afsluit met uw gastouder (zolang het mag binnen de richtlijnen van de wet- & regelgeving).
Mocht u er niet uitkomen met uw gastouder over bepaalde wensen, dan kan Velizo daar uiteraard een bemiddelende rol bij spelen.

Een eerlijk tarief

Gastouderbureau Velizo rekent een eerlijk tarief, dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Ongeacht het aantal opvanguren betaalt u bij ons een vast bedrag per maand. Want of u nu één of vijf dagen per week kinderopvang nodig heeft per kind, onze werkzaamheden blijven hetzelfde. Lees meer over de kosten van gastouderopvang.

Geen overbodige werkzaamheden

Er zijn gastouderbureaus die u voor allerlei werkzaamheden laten betalen die u net zo makkelijk ook zelf kunt doen. Denk bv. aan het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. Bij Gastouderbureau Velizo nemen wij onze klanten serieus en dringen wij ons niet aan u op. We doen alleen de werkzaamheden die wij vanuit de wet- & regelgeving verplicht zijn te doen. Alle overige taken kunt u meestal zonder problemen zelf afhandelen. En heeft u onze hulp toch nodig, dan is dat uiteraard mogelijk.

 • Vrijblijvend aanbieden van een gastouder bij u in de buurt. Gratis en zonder verplichting tot inschrijving

 • Bemiddeling tussen u en uw gastouder

 • Het opstellen van de overeenkomsten en het aanpassen daarvan indien nodig

 • De Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid op het opvangadres van uw gastouder

 • Kassiersfunctie bij de maandelijkse betaling van u aan uw gastouder, zoals wettelijk vereist

 • Het aanbieden van relevante webinars (bv. Over het pedagogisch beleidsplan en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling).”

 • Het aanleveren van een Jaaropgave voor t.b.v. de Belastingdienst

 • Jaarlijks een evaluatie van de opvang

Maandelijkse betaling

U ontvangt maandelijks één factuur van Gastouderbureau Velizo. Op de factuur staan twee (of meer) kosten: De opvangkosten per kind bij uw gastouder, en de maandelijkse bureaukosten voor Gastouderbureau Velizo. U kunt in samenspraak met uw gastouder kiezen om maandelijks vooraf of achteraf te betalen. Ook kunt u ervoor kiezen om via automatisch incasso / I-deal of handmatige overboeken de factuur te voldoen. Het is wettelijk bepaald dat uw betaling aan de gastouder via een gastouderbureau moet verlopen, als u in aanmerking wilt komen voor Kinderopvangtoeslag.

Halfjaarlijkse bezoeken

Onze bemiddelingmedewerksters bezoeken uw gastouder minimaal twee keer per jaar, waarbij minimaal één keer per jaar de uitgebreide Risico Inventarisatie en Evaluatie zal worden gedaan om te beoordelen of de opvanglocatie nog voldoet aan de wettelijke en wenselijke eisen. Ook wordt er jaarlijks een voortgangsgesprek met gastouders gehouden op de opvanglocatie en worden er ook spontane bezoeken afgelegd als een bemiddelingsmedewerker toevallig in de buurt is van de gastouder. Vanzelfsprekend biedt Velizo ook ondersteuning en begeleiding aan gastouders indien zij dit wensen of nodig hebben.

Bezoek door GGD

​Uw gastouder krijgt bij haar eerste registratie in het Landelijk Register Kinderopvang, en daarna steekproefsgewijs, de GGD op bezoek waarbij bepaalde controles worden gedaan. Dit gaat buiten Gastouderbureau Velizo om. Ook Gastouderbureau Velizo zelf wordt eens per jaar bezocht door de GGD.

Urenregistratie

Gastouderbureau Velizo werkt met een online systeem waarmee u maandelijks uw goedkeuring kunt geven voor de afgenomen uren kinderopvang

Waarom een Urenregistratie?

Ook al heeft u vaste opvangdagen en –tijden met uw gastouder afgesproken, toch kan het voorkomen dat u incidenteel een kleine afwijking van de contracturen heeft. Bijvoorbeeld bij een extra dagje opvang. Om dit goed bij te houden, zal uw gastouder per dag invoeren hoeveel uur kinderopvang er voor uw kind is geweest. Aan het einde van de maand zal uw gastouder het maandoverzicht digitaal bij u aanbieden ter goedkeuring via Mijn Velizo.

Maandelijkse goedkeuring

Zodra uw gastouder het overzicht van een maand compleet heeft ingevoerd in Mijn Velizo krijgt u hier per e-mail bericht over. U heeft dan vijf dagen de tijd om uw goedkeuring te geven, of om bij u gastouder aan te geven dat u het niet met het berekende aantal uren kinderopvang eens bent.

Uw goedkeuring van de opvanguren

Zodra uw gastouder het overzicht voor uw goedkeuring klaar heeft gezet, ontvangt u een e-mail waarin het totaal aantal opvanguren (per kind) voor de afgelopen maand wordt vermeld. Als u op basis van dit totaal aantal opvanguren akkoord bent, kunt u inloggen bij Mijn Velizo en uw goedkeuring geven, maar dit hoeft niet. Vijf dagen nadat het overzicht voor uw goedkeuring wordt aangeboden, gaan wij er van uit dat u hier geen opmerkingen over heeft en zal het overzicht automatisch worden goedgekeurd.

Overige informatie voor u beschikbaar

In uw persoonlijke portaal ofwel ”Mijn Velizo” kunt u ook nog andere documentatie terugvinden. Al uw facturen en de jaaropgaven voor de Kinderopvangtoeslag zijn hier terug te vinden, maar ook de ingevulde checklists van de Risico Inventarisatie en Evaluatie die bij uw gastouder is gedaan. Ook kunt u hier enkele algemene documenten van Gastouderbureau Velizo downloaden.

Overstappen naar Velizo

Als ouder overstappen naar Gastouderbureau Velizo gaat heel makkelijk. Overstappen is mogelijk met of zonder gastouder. Stapt u over zónder gastouder, dan zoekt Gastouderbureau Velizo een gastouder bij u in de buurt. Stapt u over mét gastouder, dan stelt Velizo de contracten voor u op en regelt alle administratieve rompslomp. Wel dient u zelf op te zeggen bij het huidige gastouderbureau met inachtneming van de opzegtermijn.

Voordelen Velizo:

 1. Geen bemiddelingskosten
 2. Geen aanmeldkosten of inschrijfkosten
 3. Meerdere mogelijkheden aangaande maandelijkse betalingen (vooraf/achteraf/automatisch incasso/ i-deal/ handmatig overboeken)
 4. Vast bedrag per maand aan bureaukosten
 5. Gastouders bepalen eigen uurtarief
 6. Het contract tussen gastouder-ouders kan zelf vormgegeven worden, waarbij ondersteuning van Velizo gegeven kan worden of men kan een standaard contract van Velizo gebruiken
 7. Professionele bemiddelingsmedewerkers met veel ervaring
 8. Persoonlijke benadering en begeleiding mogelijk voor ouders en gastouders
 9. Webinars worden georganiseerd voor gastouders (soms ook voor ouders)
 10. Nieuwsbrieven en inspiratiebladen voor ouders en gastouders met handige informatie