Als gastouder kun je werken via vele gastouderbureaus. Waarom is Velizo een fijn gastouderbureau dat bij je past? Hebben we al toegelicht wat de voordelen kunnen zijn om voor Velizo te kiezen? We hanteren een persoonlijke, flexibele aanpak om zo goed als mogelijk te kunnen aansluiten op de wensen en behoeften van jou als gastouder. Hier beschrijven we onze werkwijze als gastouderbureau.

Wat merk je van ons als gastouderbureau Velizo?

Dit is afhankelijk van hetgeen je met je bemiddelingsmedewerker afspreekt. De ene gastouder heeft behoefte aan zoveel mogelijk zelfstandigheid en minder contact, terwijl de andere gastouder graag vaker contact heeft met de eigen bemiddelingsmedewerker. Er vinden op zijn minst 2 huisbezoeken per jaar plaats na het tekenen van de contracten en het inschrijven van alle benodigde personen in het Personenregister Kinderopvang en de registratie in het Landelijk register kinderopvang. Vanzelfsprekend staan we altijd klaar voor vragen en zijn we er ook ter ondersteuning als zaken misschien niet zo lekker lopen. Verder hoor je vaak van ons via nieuwsbrieven, mailings en ons aanbod van webinars en inspiratiebladen.

Minimaal 2 huisbezoeken per jaar

Conform de wet bezoeken wij jou als gastouder minimaal 2 maal per jaar, voor een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid (RI) en een voortgangsgesprek, en zal dan ook graag willen horen hoe het met jou en de opvang gaat. Veelal proberen de bemiddelingsmedewerkers ook onverwachts langs te komen wanneer zij toevallig in de buurt zijn van jouw opvanglocatie. Zo kunnen zij hun persoonlijke aandacht niet alleen tijdens de wettelijke bezoeken geven, maar ook extra tussendoor op momenten wanneer dit mogelijk is.

Urenregistratie

Gastouderbureau Velizo werkt met een online systeem, voor waar je maandelijks de uren in kan vullen. Ook al zijn er vaste opvangdagen en -tijden met de ouder afgesproken, toch kan het voorkomen dat er incidenteel afwijkingen van de contracturen plaatsvinden. Bijvoorbeeld een extra dagje opvang. Om die reden moet je de uren in het systeem goed bijhouden en kan je het maandoverzicht aan het einde van de maand digitaal aanbieden aan de ouder ter goedkeuring.

Zodra je deze hebt verzonden, krijgt de ouder een bericht hierover. De ouder heeft vervolgens 5 dagen om hier de goedkeuring aan te geven, of om bij jou aan te geven dat de ouder het niet eens is met de in rekening gebrachte uren kinderopvang. Indien de ouder het niet eens is, dan kunnen de uren in overleg opnieuw worden ingediend.

Zodra de ouder de goedkeuring voor de uren heeft gegeven of de 5 dagen zijn verstreken en de ouder niet heeft gereageerd, gaat gastouderbureau Velizo ervan uit dat alles in orde is en wordt het proces automatisch verder vervolgd. De facturen worden klaar gemaakt in het systeem en worden per e-mail verstuurd naar de ouders.

Bemiddeling Velizo

Velizo bemiddelt niet alleen door een passende match te vinden tussen gastouders en ouders maar wij bemiddelen ook als het even niet zo lekker loopt tussen jou en een ouder. Bij een verschil van mening proberen altijd tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

Helaas blijkt het soms ook dat ouders de factuur niet betalen. Ook in die omstandigheden proberen we te bemiddelen en een oplossing te zoeken die voor beide partijen mogelijk en acceptabel is. Soms is dat een betalingsregeling overeenkomen en soms betekent dit het opschorten van de opvang. Voor de gevallen dat er geen gesprek meer mogelijk is, heeft Velizo een relatie met een gerechtsdeurwaarderskantoor die dit proces verder kan begeleiden.

Diensten en aanbod Velizo

Buiten de wettelijke verplichtingen die Velizo als gastouderbureau vervuld, proberen wij jou als gastouder zoveel als mogelijk te voorzien van nuttige informatie, te ontzorgen en waar nodig en indien gewenst te ondersteunen.

In het persoonlijke portaal zetten wij de documenten klaar die je als gastouder voor de opvang van kinderen nodig zou kunnen hebben (bijvoorbeeld ongevallenregistratieformulieren, protocollen t.a.v. gezondheid, veiligheid en hitte, het pedagogisch beleidsplan, meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling etc.). Op deze manier zijn alle documenten verzameld op 1 plaats en zeer gemakkelijk en snel toegankelijk.

Velizo houdt de ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de kinderopvangbranche en in het bijzonder voor de gastouderopvang goed in de gaten. Wanneer er belangrijke wijzigingen zijn of interessante weetjes, dan communiceren wij deze per e-mail naar al onze actieve gastouder (en indien relevant ook naar de ouders). Vaak proberen wij deze berichten nog te vertalen naar wat dit precies betekent voor onze eigen gastouders in plaats van een algemeen bericht voor de kinderopvang. Op deze manier proberen wij jou zo goed als mogelijk op de hoogte te houden en hoef je zelf niet op zoek te gaan naar deze informatie en te bedenken wat dit precies betekent voor jouw eigen situatie.

Meerdere keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit. In de nieuwsbrief vertellen we waar we mee bezig zijn als gastouderbureau (bijvoorbeeld het jaarlijks updaten van de belangrijkste documenten), delen we ervaringen die we hebben opgemerkt bij gastouders (bijvoorbeeld andere accenten bij inspecteurs van de GGD), of delen we handige tips en weetjes.

Ook brengen wij meerdere keren per jaar een inspiratieblad uit voor gastouders. Dit blad gaat dieper in op bepaalde onderwerpen die interessant zijn t.a.v. het opvangen van kinderen en kan heel divers zijn (ook n.a.v. wat gastouders aangeven interessant te vinden). Het blad staat vol met activiteiten die je kan ondernemen met de kinderen of probeert meer informatie te geven over lastige onderwerpen zoals hoe je de ontwikkeling van kinderen in de gaten kan houden, wat te doen bij drukke kinderen, slaapgedrag van kinderen etc.

Verder bieden we webinars aan voor gastouders over belangrijke onderwerpen. Zoals het pedagogisch beleidsplan en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Een Webinar is een online ‘klaslokaal’ waarbij de presentator vanachter zijn computer iets presenteert. Elke deelnemer kan vanachter zijn computer, tablet of telefoon het Webinar volgen en dus deelnemen aan bijscholingen. Hierdoor blijft jouw kennis van deze onderwerpen up to date en wordt het gemakkelijk om aan te tonen bij de GGD inspectie dat je hier serieus mee bezig bent. We proberen ieder jaar een basis training (over het pedagogisch beleid en de meldcode) aan te bieden voor nieuwe gastouders en een verdiepende training zodat onze gastouders ieder jaar weer een ander facet kunnen uitdiepen en vanuit een ander perspectief kunnen bekijken. Voor meer informatie over kennis en ontwikkeling gastouders klik hier. Wil je weten wanneer de volgende webinar plaatsvindt? Ga dan naar de agenda.

Ben je enthousiast geworden over gastouderbureau Velizo? Meld je dan nu aan