Voor gastouders is het verplicht om de opvang met tussenkomst van een gastouderbureau te laten verlopen. Maar er zijn verschillende gastouderbureaus in Nederland. Waarom zou je voor gastouderbureau Velizo kiezen?

Wij zijn een klein gastouderbureau waardoor wij alle gastouders persoonlijk kennen. Als je belt krijg je geen telefoniste aan de lijn, maar altijd een ervaren bemiddelingsmedewerker. Je hebt in principe altijd een vaste contactpersoon, maar haar collega’s weten wie je bent. Onze bemiddelingsmedewerkers zijn al vele jaren werkzaam in het vak en hebben dan ook veel kennis en ervaring.

Bij Velizo kan je aan de slag als gastouder in eigen huis en als gastouder aan huis (nanny). We zijn altijd op zoek naar leuke, enthousiaste en kwalitatief goede gastouders en hebben altijd meer vraag (opvang verzoeken) dan aanbod (beschikbare gastouders).

Persoonlijke, ervaren bemiddelingsmedewerker

Zowel de gastouder als de ouder hebben dezelfde persoonlijke (bemiddelings)medewerker die het vaste aanspreekpunt is en daardoor altijd op de hoogte is van de persoonlijke situatie. Het persoonlijke contact zorgt ervoor dat zowel ouders als gastouders goed kenbaar kunnen maken hoe zij de (bemiddelings)relatie het liefst zouden willen vormgeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veel/weinig contact of het zelf kunnen vormgeven van het contract tussen gastouder en ouder.

Al jouw vragen kan je stellen aan jouw ervaren bemiddelingsmedewerker. Maar je kan ook je bemiddelingsmedewerker benaderen voor ondersteuning bij inspecties van de GGD zoals bijvoorbeeld een zienswijze schrijven of begeleiding bij het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden.

In dringende gevallen zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar op onze mobiele telefoonnummers of noodnummer. Afspraken voor bepaalde huisbezoeken plannen wij desgewenst ook ’s avonds in, zodat je overdag alle tijd en aandacht voor de opvangkinderen hebt.

Zelf bepalen

Bij Velizo is veel mogelijk om naar eigen smaak in te richten. We vertelden al iets over het zelf vormgeven van de afspraken met de ouders en kan je altijd je eigen lokale pedagogisch beleidsplan maken (mits deze wel voldoet aan de wet- en regelgeving binnen de kinderopvang). Je mag bij Velizo je eigen uurtarief bepalen en zijn er geen addertjes onder het gras (geen boetes) als je het contract met Velizo op wilt zeggen.

We hanteren standaardovereenkomsten, die wij kosteloos opstellen. Heb je bijzondere bepalingen die je daarin wilt laten opnemen, dan kan dat natuurlijk (eveneens kosteloos). Ook is het bij Velizo mogelijk om je eigen overeenkomsten te gebruiken. Mits alles maar past binnen de huidige wet- en regelgeving.

Wij als gastouderbureau Velizo proberen zo flexibel mogelijk te zijn. Zo ook in de vorm van de maandelijkse vergoedingen voor de gastouder en het gastouderbureau. In overleg is er veel mogelijk. Bijvoorbeeld vooraf geld ontvangen of achteraf geld ontvangen. Op deze manier proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met de wensen van de ouder en de gastouder. De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks vooruit uitgekeerd aan de ouders. Het is dan ook mogelijk om af te spreken met de ouders en Velizo om de ouders maandelijks vóóruit te factureren voor de afgesproken uren. Hierdoor krijg je aan het begin van de maand al uitbetaald waardoor je minder risico loopt om achteraf niet betaald te krijgen. Maar het is ook mogelijk om af te spreken met de ouder en Velizo om de ouders maandelijks achteraf te factureren. Het voordeel hierbij is dat er geen correcties, terugbetalingen plaats hoeven te vinden aangezien de uren al gemaakt zijn en dus met zekerheid uitbetaald moeten worden.

Kennis en ontwikkeling gastouders

Meerdere keren per jaar ontvang je van ons een inspiratieblad waarin bepaalde thema’s t.a.v. de opvang van kinderen en m.n. de ontwikkeling worden aangehaald en uitgediept.

Ook organiseert Velizo webinars voor de gastouders om je te helpen met de verplichte kennisonderdelen zoals het pedagogisch beleid en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Naar gelang de behoeften van de gastouders kunnen er ook webinars over andere interessante thema’s, intervisie of andere trainingen worden georganiseerd.

Voor meer informatie over trainingen, kennis en ontwikkeling voor gastouder klik hier…

Ontzorgen

Voor de facturering maakt gastouderbureau Velizo gebruik van een geautomatiseerd systeem. Ook de gastouders en ouders kunnen middels dit systeem zien hoe de facturatie verloopt, is verlopen. De urenregistratie gaat digitaal via hetzelfde persoonlijke portaal (mijn Velizo) waarbij ouders en gastouders zo gemakkelijk als mogelijk de uren kunnen invoeren en wel/niet goedkeuren. De benodigde en andere interessante documenten zijn ook via dit portaal beschikbaar voor jou. Het persoonlijke portaal waar alles terug te vinden is, is altijd snel toegankelijk via elk apparaat wat toegang heeft tot het internet.

De documenten die Velizo voor de gastouders beschikbaar stelt zijn ook vaak formats die naar de eigen situatie aan te passen zijn. Op die manier hoef je niet zelf het wiel uit te vinden maar krijg je al een format wat je alleen hoeft aan te vullen en op deze manier zo eenvoudig mogelijk voldoet aan de wet- en regelgeving.

We proberen altijd mee te denken met ouders en gastouders. Zo ook met betrekking tot de informatievoorziening. Wanneer er zaken veranderen t.a.v. de kinderopvang proberen we dit altijd te vertalen naar onze ouders en gastouders en de impact hiervan zo duidelijk als mogelijk te communiceren via de e-mail. Vanzelfsprekend is je bemiddelingsmedewerker ook nog beschikbaar om het nog persoonlijk toe te lichten.

Overig

Meerdere keren per jaar zorgt Velizo voor nieuwsbrieven. Hierin komen de belangrijkste wijzigingen maar ook de ontwikkelingen achter de schermen van Velizo te staan, tevens worden handige weetjes en feitjes gedeeld.

Zodra het weer mogelijk is gaat Velizo koffie ochtenden organiseren. Thee mag natuurlijk ook. En koekjes horen erbij! Je bent welkom als aangesloten gastouder bij Velizo. Er is volop gelegenheid om over het vak te praten en om vragen te stellen. Natuurlijk is het ook erg gezellig om ervaringen uit te wisselen met andere gastouders. Gewoon een gezellige ochtend!

Benieuwd wanneer deze plaats zullen vinden? Vraag het je bemiddelingsmedewerker of raadpleeg de agenda op onze website onder het kopje “nieuws/ agenda”.