Je hoort er tegenwoordig steeds meer over. Kinderopvang door een gastouder, als alternatief voor een duur kinderdagverblijf. Maar wat is gastouderopvang nou eigenlijk?

Professionele kinderopvang in huiselijke omgeving

Gastouderopvang betekent dat uw kind bij iemand thuis (de gastouder) wordt opgevangen. Het kan ook dat de gastouder in uw woning de opvang verzorgd. Het is een flexibele en kleinschalige vorm van kinderopvang door een vaste gastouder. Uiteraard is de woning kindveilig gemaakt, en voldoet het aan de wettelijke eisen voor veiligheid, hygiëne en gezondheid. De meeste gastouders bieden dagopvang aan (voor kinderen 0-4 jr.), maar ook voorschoolse opvang en naschoolse opvang (BSO) is mogelijk bij een gastouder (dit kan per gastouder verschillen).

Kleinschalige kinderopvang

Gastouderopvang is kleinschalig opgezet: er mogen maximaal 6 kinderen (tot 12 jaar oud) tegelijk in de woning aanwezig zijn, inclusief eventuele eigen kinderen van de gastouder. Hierdoor is gastouderopvang een zeer goede vorm van kinderopvang als u wat meer persoonlijke aandacht voor uw kind wilt dan bij de vaak groots opgezette kinderdagverblijven.

Uw professionele gastouder

De gastouder heeft een relevante opleiding voor kinderopvang gehad op MBO-niveau (minimaal MBO II – Helpende Zorg & Welzijn), en het is dus niet zo dat iedereen zo maar even gastouder kan worden. Ook wordt uw gastouder gecontroleerd door het gastouderbureau en de plaatselijke GGD, waarbij o.a. gekeken wordt naar (pedagogische) vakbekwaamheid van de gastouder, maar ook naar de veiligheid en hygiëne in de woning. Ook moet elke gastouder een geldig diploma EHBO voor Kinderen hebben, een Verklaring Omtrent Gedrag, en moet een gastouder geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Personenregister kinderopvang.

Kindveilige omgeving

De woning van de gastouder voldoet vanuit de regelgeving voor kinderopvang aan allerlei normen voor kindervriendelijkheid & -veiligheid. Denk hierbij bv. aan traphekjes, afgeschermde scherpe hoeken van de meubels, en is het altijd verboden om te roken op de opvanglocatie (ook als er geen kinderen aanwezig zijn). Ook zijn er gastouders die een aparte ruimte in de woning speciaal voor de kinderopvang hebben ingericht. Daarnaast is een gastouder verplicht om voldoende speelmateriaal aan te bieden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen.

Velizo, ook úw gastouderbureau

Elke gastouder dient gekoppeld te zijn aan een gastouderbureau. Het gastouderbureau verzorgt de controles bij de gastouder, regelt de maandelijkse facturatie en is vraagbaak (voor zowel ouders als gastouders) bij vragen of problemen m.b.t. de kinderopvang. Naast de kosten van de gastouder zult u maandelijks ook een vast bedrag betalen aan het gastouderbureau. N.B.: U kunt alleen kinderopvangtoeslag ontvangen als uw gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang, én is aangesloten bij een gastouderbureau.
Waarom gastouderbureau Velizo?

Gastouderopvang biedt veel voordelen ten opzichte van kinderopvang bij een kinderdagverblijf. Een gastouder is een flexibelere, persoonlijkere en meestal ook goedkopere vorm van kinderopvang.

Een gastouder houdt rekening met úw wensen

Als u van kinderopvang bij een gastouder gebruik wilt maken, kunt u in een persoonlijk gesprek met de gastouder uw wensen aangeven. Waar u bij een kinderdagverblijf al snel vast zit aan algemeen geldende regels voor alle ouders en kinderen, is het bij een gastouder mogelijk om uw persoonlijke wensen te bespreken en ook –in overleg- vast te leggen in het contract.

Uw gastouder: Snel een bekend gezicht voor uw kind

Een gastouder werkt vaak alleen, en zal dus al snel een vertrouwd gezicht voor uw kind zijn. Bij een kinderdagverblijf kan het per dag verschillen welke medewerkster voor uw kind zorgt. Omdat de gastouder elke dag zelf de opvang doet, zal zij ook snel uw kind kennen en goed in kunnen spelen op de persoonlijkheid van uw kind.

Voordelige kinderopvang

Voor gastouderopvang betaalt u alleen voor de uren die u met de gastouder afgesproken heeft. Bij een kinderdagverblijf bent u meestal verplicht om voor een hele of halve dag te betalen, ongeacht de tijd dat uw kind daadwerkelijk bij de opvang aanwezig is. Bij een gastouder kunt u zelf aangeven welke uren u in het contract wilt opnemen. Bij Velizo kunt u zelfs nog bepalen (in samenspraak met de gastouder) of u vooraf of achteraf wilt betalen.

Kinderopvangtoeslag bij gastouderopvang

Net als bij een kinderdagverblijf heeft u bij gastouderopvang ook recht op Kinderopvangtoeslag. De Kinderopvangtoeslag wordt jaarlijks berekend over een maximaal uurtarief. Bijvoorbeeld voor 2021 is deze vastgesteld op € 6,49. Let op: dit is een andere maximaal uurtarief dan u bij opvang via een kinderdagverblijf krijgt.
Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Flexibele kinderopvang

Een gastouder kan flexibel omgaan met de opvangtijden. Als u bijvoorbeeld door onverwachte verkeersdrukte eens een keer te laat bent om uw kind op te halen, zult u geen enorme preek zoals bij een kinderdagverblijf dat u toch echt op tijd uw kind moet ophalen. Omdat de gastouder toch al thuis is, is het meestal geen probleem als uw kind nog iets langer moet blijven.

Heeft u een beroep waardoor u niet altijd op dezelfde dagen werkt, dan is dat vaak goed bespreekbaar met een gastouder, zodat u zonder problemen maandelijks andere opvangdagen en/of –tijden kunt afnemen.

Ook is het bij een gastouder vaak goed bespreekbaar als u incidenteel een opvangdag wilt wisselen, of eens een dag extra kinderopvang wilt afnemen.

Kinderopvang in het weekend of ’s nachts

Omdat een gastouder vanuit huis werkt, kan ze makkelijker ook buiten de reguliere werktijden kinderopvang aanbieden. Bij een kinderdagverblijf is meestal alleen opvang mogelijk op werkdagen tussen 08:00 en 18:00 (of nog beperkter), maar bij veel gastouders is het bespreekbaar om de opvang ook buiten die tijden te doen. Dat kan een uurtje extra opvang aan het begin van de avond zijn, maar ook opvang voor ’s avonds of ’s nachts, of in het weekend. Vandaar dat er door ouders met een beroep met wisseldiensten (o.a. brandweer, zorg-sector, etc.) of met een beroep met werktijden buiten de reguliere kantoortijden (o.a. horeca, beveiliging) vaak gekozen wordt voor een gastouder.

Kinderopvang bij een gastouder of kinderdagverblijf kan nogal verschillen in de dagelijkse praktijk. Op welke aspecten zijn er verschillen tussen deze twee vormen van kinderopvang, en wat past het beste bij u en uw kind?

Aantal kinderen in de kinderopvang

Bij een gastouder mogen maximaal 6 kinderen tegelijk aanwezig zijn, inclusief de eigen kinderen tot 10 jaar oud. Aanvullend zijn er nog regels over het aantal kinderen per leeftijdsgroep: Maximaal 2 kinderen tot 1 jaar oud, maximaal 4 tot 2 jaar oud en er mogen niet meer dan 5 kinderen tot 4 jaar oud bij een gastouder aanwezig zijn.
Bij een kinderdagverblijf is de groepsgrootte veel groter: 12 tot 16 kinderen per groep, waarbij het maximum ook weer mede wordt bepaald door de leeftijd van de kinderen in de groep.
Gemiddeld zal de verhouding ‘aantal kinderen per begeleidster’ ongeveer gelijk zijn tussen een gastouder en een kinderdagverblijf. Het grote verschil is dus vooral het totale aantal kinderen in de groep.

Locatie van de kinderopvang

Een gastouder doet de kinderopvang thuis in haar eigen woning, waarbij de ruimte geschikt gemaakt is voor kinderopvang. Er zijn gastouders die een kamer in hun woning speciaal hebben ingericht als speelkamer voor de opvangkinderen, maar bij de meeste gastouders spelen de kinderen in de woonkamer.
Een kinderdagverblijf is vaak al gebouwd met het oog op kinderopvang, maar is sowieso met kinderopvang als enige gebruiksdoel ingericht.

Begeleiders in de kinderopvang

Een gastouder heeft een zorg gerichte opleiding op minimaal MBO-2 niveau, een pedagogisch medewerkster bij een kinderdagverblijf heeft een opleiding op minimaal MBO-3 niveau. Vaak heeft een gastouder de nodige praktijkervaring opgedaan met haar eigen kinderen, in tegenstelling tot veel pedagogisch medewerksters die nog niet in die levensfase zijn.
De gastouder werkt vrijwel altijd alleen, en is daardoor een vast gezicht voor uw kind, wat het wegbreng moment in de ochtend gemakkelijk zal maken. Ook kunt u hierdoor bij het ophalen van uw kind goed een samenvatting van het verloop van de dag voor uw kind krijgen.
Bij een kinderdagverblijf kan het per dag(deel) verschillen welke pedagogisch medewerkster de zorg voor uw kind op zich neemt. Hierdoor kan uw kind ’s ochtends verrast worden waardoor het moeilijker wordt om uw kind achter te laten. Als dan ook nog in de loop van de dag de medewerkster op de groep wisselt, dan is het mogelijk dat u geen compleet beeld van de dag te horen krijgt bij het ophalen van uw kind.

De kosten van de kinderopvang

De kosten van kinderopvang zijn doorgaans gekoppeld aan de maximale vergoeding per uur vanuit de Kinderopvangtoeslag. Dit ligt bij een gastouder lager dan bij een kinderdagverblijf. Bij een gastouder betaalt u ook nog een vergoeding voor het gastouderbureau, voor de administratieve afhandelingen en controles die de kinderopvang mogelijk maken.
Bij een gastouder betaalt u alleen voor de uren die u –vooraf afgesproken- afneemt. Bij een kinderdagverblijf betaalt u per volledig dag (soms per halve dag mogelijk), ongeacht het aantal uren dat u per dag daadwerkelijk gebruik maakt van de kinderopvang.

Geen verschil

Bij beide varianten van kinderopvang wordt jaarlijks een Risico Inventarisatie en Evaluatie gedaan, waarbij de locatie wordt getoetst op veiligheid en hygiëne. Indien nodig wordt er een Plan Van Aanpak opgesteld om bepaalde punten z.s.m. te verbeteren.
Ook is de wettelijke eis voor beschikbare ruimte per kind gelijk. Zowel bij een gastouder als bij een kinderdagverblijf wordt gerekend met minimaal 3,5M² per (aanwezig) kind.

Wat is voor ú voordeliger?

Wat voor u voordeliger is, is van diverse factoren afhankelijk en niet in algemeenheid te stellen. Factoren die meespelen zijn o.a. het aantal dagen/uren kinderopvang per week, het aantal kinderen dat u in de kinderopvang heeft en uw (gezins)inkomen. Voor meer informatie en een rekenhulp, kunt u een proefberekening kinderopvangtoeslag maken.