Privacybeleid GOB Velizo

Gastouderbureau Velizo B.V., gevestigd aan Henegouwerweg 18 2741 KS Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderbureau Velizo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gastouderbureau Velizo B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gastouderbureau Velizo B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Gastouderbureau Velizo B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het verstrekken van de digitale jaaropgaven aan de Belastingdienst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gastouderbureau Velizo B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gastouderbureau Velizo B.V.) tussen zit.

Contactformulier

Als u een formulier op deze website invult, worden uw gegevens naar ons kantoor gemaild, waar ze vertrouwelijk worden behandeld. Afhankelijk van het door u gekozen onderwerp wordt een aangewezen medewerker geïnformeerd van uw bericht. Het kan zijn dat u benaderd wordt door deze medewerker naar aanleiding van door u verstrekte gegevens. Wij adviseren u om geen gevoelige informatie in het contactformulier te vermelden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gastouderbureau Velizo B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De noodzakelijkheid van deze gegevens wordt periodiek door ons getoetst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen wettelijk verplicht zijn om de door jou verstrekte gegevens aan andere partijen te verstrekken. Een voorbeeld hiervan is dat als je via ons een overeenkomst afsluit voor gastouderopvang en hier kinderopvangtoeslag over ontvangt. In dit geval dienen wij de volgende gegevens over de afgenomen opvang door ouders en verzorgde gastouderopvang door gastouders te delen met Belastingdienst:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Opvanggegevens
 • Opvanguren en betalingen
 • LRK-nummer en adres
 • Facturen en jaaropgave
 • Partnergegevens (naam, geboortedatum, BSN)
 • Kindgegevens (naam, geboortedatum, BSN)

We zijn hierbij wettelijk verplicht medewerking te verlenen en deze gegevens af te geven. Daarnaast zijn wij verplicht medewerking te verlenen aan een verzoek van GGD en gemeenten, als aangestelde toezichthouders voor gastouderopvang, om persoonsgegevens in te kunnen zien. Sommige derden zijn gevestigd binnen de Europese Unie en treden op als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens door ons verkregen zijn. Gastouderbureau Velizo sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. Hierin wordt de verwerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Indien er gegevens verwerkt worden met een derde partijen gevestigd buiten de Europese Unie, zal Gastouderbureau Velizo zelf maatregelen nemen om het gegevensbeschermingsniveau van dit land te kunnen waarborgen, bijvoorbeeld door dit contractueel vast te leggen met de buitenlandse partij die je gegevens dient te ontvangen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gastouderbureau Velizo B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastouderbureau Velizo B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@velizo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gastouderbureau Velizo B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Wij informeren ouders en gastouders door middels van nieuwsbrieven over de volgende onderwerpen:

 • wijzigingen in wetgeving aangaande kinderopvang
 • tariefwijzigingen
 • organisatorische wijzigingen bij Velizo
 • cursussen en informatieavonden

Nieuwsbrieven worden maximaal 4 x per jaar per mail verstrekt aan ouders en gastouders met een actieve plaatsing. Met het accepteren van ons privacybeleid geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verstrekken van onze nieuwsbrief. Afmelding van de nieuwsbrief is ten alle tijde mogelijk door een e-mail te sturen aan Gastouderbureau Velizo. Het afmelden van de nieuwsbrief door ouders en gastouders met een actieve plaatsing wordt ten zeerste afgeraden, omdat bovengenoemde onderwerpen niet op een andere manier aan ouders en gastouders wordt gecommuniceerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gastouderbureau Velizo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@velizo.nl.

Dit privacybeleid is laatste aangepast op 6 juni 2018